สุขที่นา

สุขที่นา

🌾ขายข้าวสาร จากนาของเราเอง🍚

คอนเทนต์ทำอาหาร🧑‍🍳

สินค้าของเรา

ข้าวหอมมะลิข้าวเหนียว

ช่องทางการซื้อสินค้า

LineShop

LineShop

สั่งซื้อผ่านระบบอัตโนมัติ

LineOA

LineOA

สั่งซื้อผ่านช่องทางแชต

FB Messenger

FB Messenger

สั่งซื้อผ่านช่องทางแชต

Social Media

Instagram

Instagram

Tiktok

Tiktok

Facebook

Facebook

lemon8

lemon8

Youtube

Youtube

Twitter

Twitter